General von Döbeln

Edvin Adolphson. Foto: Terrafilm

1813 väntar svenska trupper i Wismar på order från kronprins Karl Johan (Poul Reumert); till sist agerar general von Döbeln (Edvin Adolphson), vilket leder till konflikt med majestätet. Adolphson återvände till rollen som von Döbeln, som han spelade i Fänrik Ståls sägner (1926); det är också regissörens första film sedan stumfilmseran. Skildringen av dusten med den blivande Karl XIV Johan är påtagligt romantiserad. Inget problem i sig, men filmen förblir ganska stel och dess romans berör inte, även om Adolphson är stabil i sin hjälteroll.


1942-Sverige. 87 min. Svartvit. Regi: Olof Molander. Manus: Sven Stolpe, Olof Molander. Pjäs, bok: Sven Stolpe (”Döbeln”). I rollerna: Edvin Adolphson (Georg Carl von Döbeln), Poul Reumert (Karl Johan), Eva Henning (Marianne Skjöldebrand), Kolbjörn Knudsen, Uno Henning, Ivar Kåge… Gunnar Björnstrand, Sif Ruud, Gunnar Sjöberg, Birgit Cullberg, Birger Malmsten, John Elfström.


What do you think?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0